ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคว้นอัสตูเรียส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox settlement
| name = ราชรัฐอัสตูเรียส<br/>{{lang|es|''Principado de Asturias''}} {{es icon}}
| native_name = {{lang|es|''Principado de Asturias''}} <small>{{es icon}}</small>
| official_name =
| native_name =
| settlement_type = [[เขตการปกครองของสเปน|แคว้นปกครองตนเอง]]
| image_skyline =
138,012

การแก้ไข