ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก"

(หน้าใหม่: '''งานวิจัยใหม่ที่มีความเริ่มแรก''' (original research) หมายถึงงานวิจัยมีเน...)
 
 
==รูปแบบอย่างอื่น==
'''งานวิจัยใหม่ที่มีความเริ่มแรก'''อาจมีรูปแบบได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับสาขาวิชาซึ่งมีความแตกต่างกัน ใน'''[[งานวิจัยเชิงทดลอง]]''' (experimental) ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องการสังเกตการณ์โดยตรงหรือทางอ้อมในหัวเรื่องงานวิจัยที่ทำ เช่น การสังเกตการณ์ในห้องทดลอง หรือในภาคสนาม การบันทึกเอกสาร การทำ[[ระเบียบวิธีวิทยา]] ผลลัพท์ผลลัพธ์และการสรุปการทดลองหรือชุดของการทดลอง หรือการเสนอการแปลความหมายของผลการทดลองที่ผ่านมาแล้ว ใน '''[[งานวิจัยเชิงวิเคราะห์ ]]''' (anlytical) ซึ่งโดยทั่วไปจะได้ผลลัพท์ผลลัพธ์(เช่น) ผลลัพท์เชิงผลลัพธ์เชิง[[คณิตศาสตร์]]ออกมาใหม่ หรือได้วิธีการเข้าสู่ปัญหาที่มีอยู่เดิมด้วยวิธีใหม่ ในบางสาขาวิชาที่ไม่มีการใช้วิธีการทดลองหรือการวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าว ความใหม่หรือความเริ่มแรกก็คือการเปลี่ยนหรือการแปลความความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องโดยใช้ผลลัพท์ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยของนักวิจัยผู้นั้น
 
ความมากน้อยของความเริ่มแรกหรือความใหม่ของงานวิจัยถือเป็นเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญสำหรับการตีพิมพ์ของ[[วารสารทางวิชาการ]]ซึ่งปรกติจะใช้วิธี[[การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน]] (peer review)
380,773

การแก้ไข