ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทนายความ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 8:
* [[เนติบัณฑิต]] (barristor)
* [[นักนิติศาสตร์]] (jurist)
* [[นิติกร]] (legal officer)
 
{{แก้ความกำกวม}}
8,806

การแก้ไข