ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกสุมพิสัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ท้องที่อำเภอโกสุมพิสัยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 18 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวขวาง
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวขวาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหัวขวางโกสุมพิสัย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาวทั้งตำบล
1,817

การแก้ไข