ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฮโปทาลามัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำผิดคำว่า "ประสาทอัตโนมัติ" จากเดิม "ประสาทอัตโนวัติ" พร้อมเชื่อมลิ้งค์ให้เหมือนเดิม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| MeshNumber = A08.186.211.730.385.357
}}
'''ไฮโปทาลามัส''' ({{Lang-en|hypothalamus}}) มาจาก'''ภาษากรีกกรีซ''' ''ὑποθαλαμος'' แปลว่า ใต้[[ทาลามัส]] เป็นโครงสร้างของสมองที่อยู่ใต้ทาลามัส (thalamus) แต่เหนือ[[ก้านสมอง]] (brain stem) ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของ[[ระบบประสาท]]และ[[ระบบต่อมไร้ท่อ]] โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหลักที่อยู่ด้านล่างของ[[ไดเอนเซฟาลอน]] (diencephalon) พบใน[[สมอง]]ของ[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม]]ทุกชนิด ในมนุษย์มีขนาดประมาณเมล็ด[[อัลมอนด์]]
 
ไฮโปทาลามัสทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการ[[เมแทบอลิซึม]]บางอย่าง และหน้าที่อื่นๆ ของ[[ระบบประสาทอัตโนวัติ|ระบบประสาทอัตโนมัติ]] (Autonomic Nervous System) ไฮโปทาลามัสทำหน้าที่สังเคราะห์และหลั่ง[[ฮอร์โมน]]ประสาท (neurohormones) ซึ่งมักเรียกว่า hypothalamic-releasing hormones ซึ่งทำหน้าที่ในการกระตุ้นหรือยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจาก[[ต่อมใต้สมอง]] (pituitary gland)
ผู้ใช้นิรนาม