ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวตัน (หน่วยวัด)"

10000นิวตัน ให้อยู่ในรูปของคำอุปสรรค
(แรง 1 นิวตัน)
(10000นิวตัน ให้อยู่ในรูปของคำอุปสรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<math>\mathrm{1\, N = 1\, \frac{kg\,*m}{s^2}}</math>
 
== การแปลงหน่วย ==หน่ว10000นิ
{{หน่วยแรง}}
 
ผู้ใช้นิรนาม