ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาเกอลัง"

เพิ่มขึ้น 3,616 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ลำพวนขอบ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลำพวนขอบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox settlement
| name = มาเกรัง
| native_name = Magelang
| native_name_lang = id
| other_name = ꦩꦒꦼꦭꦁ
| settlement_type =
| image_skyline =
| image_alt =
| image_caption =
| image_flag =
| flag_alt =
| image_seal = Lambang Kota Magelang.jpg
| seal_alt =
| image_shield =
| shield_alt =
| etymology =
| nickname =
| motto =
| image_map =
| map_alt =
| map_caption =
| pushpin_map = Indonesia
| pushpin_label_position = right
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption = แผนที่ประเทศ[[อินโดนีเซีย]]เน้นมาเกรัง
| coordinates =
| coor_pinpoint =
| coordinates_footnotes =
| subdivision_type = ประเทศ
| subdivision_name = {{flag|Indonesia}}
| subdivision_type1 = จังหวัด
| subdivision_name1 = [[จังหวัดชวากลาง]]
| subdivision_type2 =
| subdivision_name2 =
| subdivision_type3 =
| subdivision_name3 =
| established_title =
| established_date =
| founder =
| seat_type =
| seat =
| government_footnotes =
| leader_party =
| leader_title = นายกเทศมนตรี
| leader_name = Sigit Widyonindito
| leader_title1 = รองนายกเทศมนตรี
| leader_name1 = Windarti Agustina
| unit_pref = Metric
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion --> <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes =
| area_urban_footnotes = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note =
| area_water_percent =
| area_rank =
| area_blank1_title =
| area_blank2_title =
<!-- square kilometers -->
| area_total_km2 = 18.12
| area_land_km2 =
| area_water_km2 =
| area_urban_km2 =
| area_rural_km2 =
| area_metro_km2 =
| area_blank1_km2 =
| area_blank2_km2 =
<!-- hectares -->
| area_total_ha =
| area_land_ha =
| area_water_ha =
| area_urban_ha =
| area_rural_ha =
| area_metro_ha =
| area_blank1_ha =
| area_blank2_ha =
| length_km =
| width_km =
| dimensions_footnotes =
| elevation_footnotes =
| elevation_m = 350
| elevation_ft =
| population_as_of = 2553
| population_footnotes =
| population_total = 118227
| population_density_km2 = auto
| population_note =
| population_demonym =
| timezone1 = ICT
| utc_offset1 = +7
| timezone1_DST =
| utc_offset1_DST =
| postal_code_type =
| postal_code =
| area_code_type =
| area_code = (+62) 293
| iso_code =
| website = [http://www.magelangkota.go.id/main.php www.magelangkota.go.id]
| footnotes =
}}
'''มาเกรัง''' ({{lang-id|Magelang}}, {{lang-jv|ꦩꦒꦼꦭꦁ}}) เป็นหนึ่งในหกเมืองใน[[จังหวัดชวากลาง]]ซึ่งแต่ละแห่งจะปกครองโดยนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี.
 
64

การแก้ไข