ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอปิโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|align = right
|direction = vertical
|width = 180200
|image1 = Primo & Epico with Rosa.jpg
|caption1 = [[แชมป์แท็กทีม WWE]]ร่วมกับ[[ปรีโม]]
**[[Suplex#Belly-to-back suplex|Belly-to-back suplex]]<ref>{{cite web|last=Trionfo|first=Richard|title=WWE SUPERSTARS REPORT: RYBACK GETS FED; USOS AND THE TEAM OF PRIMO AND EPICO SHOWCASE THE TAG TEAM DIVISION; AND MAHAL/RILEY ONE MORE TIME|url=http://www.pwinsider.com/article/71555/wwe-superstars-report-ryback-gets-fed-usos-and-the-team-of-primo-and-epico-showcase-the-tag-team-division-and-mahalriley-one-more-time.html?p=1|accessdate=September 1, 2014|publisher=PWInsider}}</ref>
**[[Suplex#Double underhook suplex|Butterfly suplex]] dropped into a [[Professional wrestling throws#Double knee facebreaker|double knee facebreaker]]
**[[Dropkick]]<ref name=View1>{{cite web|last=Namako|first=Jason|title=Superstars Results - 12/8/11|url=http://www.wrestleview.com/viewnews.php?id=1323440353|publisher=Wrestleview|accessdate=2012-06-09|date=2011-08-12}}{{dead link|date=September 2017 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref name="pwinsider.com">{{cite web|last=Trionfo|first=Richard|title=WWE Raw 1002 Report: Which man in the triple threat match would stand tall at the end?; REMEMBER YOUR KEYS WHEN YOU DRIVE A CONVERTIBLE; SAN ANTONIO APPRECIATES SHAWN MICHAELS, BUT DO LESNAR AND HEYMAN?; JERICHO TOUTS DOLPH ZIGGLER; A DIVA RETURNS TO THE RING|url=http://www.pwinsider.com/ViewArticle.php?id=70858&p=2|accessdate=August 8, 2012|publisher=PWInsider}}</ref>
**[[Professional wrestling aerial techniques#Diving clothesline|Flying clothesline]]<ref name="pwinsider.com"/>
**[[Professional wrestling attacks#Flying forearm smash|Flying forearm smashes]]<ref name="Tedesco">{{cite web|last=Tedesco|first=Mike|title=WWE Smackdown Results - 10/4/13 (4-on-1 Handicap)|url=http://www.wrestleview.com/wwe-wrestling-results/wwe-smackdown-results/44176-wwe-smackdown-results-10-4-13-4-on-1-handicap|accessdate=October 11, 2014|publisher=Wrestleview}}</ref><ref name="Trionfo">{{cite web|last=Trionfo|first=Richard|title=WWE RAW REPORT: MATCHES ANNOUNCED FOR HELL IN A CELL; NO ONE IS REALLY GONE WHEN THEY ARE TOLD TO LEAVE; AND MORE|url=http://www.pwinsider.com/article/80765/wwe-raw-report-matches-announced-for-hell-in-a-cell-no-one-is-really-gone-when-they-are-told-to-leave-and-more.html?p=1|accessdate=October 11, 2014|publisher=PWInsider}}</ref>
19,584

การแก้ไข