ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|100px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.|2540}})<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/027V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|100px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
{{ม.ว.ม.}}
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.png|100px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้า]] (ต.จ.)
{{ต.จ.}}
* [[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.png|100px|border]] [[เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์]] (ร.ท.ภ.)
{{ร.ท.ภ.}}
* [[ไฟล์:Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80100px|border]] [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (ร.จ.พ)
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ==
* Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres จากประเทศ[[ฝรั่งเศส]]<ref>http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article853</ref>
 
7

การแก้ไข