ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

 
==พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ==
[[ไฟล์:Royal_crematorium_of_Bhumibol_Adulyadej_During_Cremation.jpg|left|thumb|313x313320px|พระเมรุมาศระหว่างการถวายพระเพลิงพระบรมศพ (พระราชพิธีจริง)]]
 
คณะรัฐมนตรีรับทราบมติที่คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดการพระราชพิธีฯ กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งพิจารณาหมายกำหนดการพระราชพิธีฯ และกำหนดจำนวนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไว้เป็นที่เรียบร้อย<ref>{{Cite web|title=กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ร.๙” รวม ๕ วัน|publisher=[[สยามรัฐรายวัน]]|url=http://www.siamrath.co.th/n/13270|date=10 เมษายน 2560}}</ref><ref name=":04" /> โดยมีพระราชพิธีสำคัญ ได้แก่ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ในวันที่&nbsp;25 ตุลาคม, พระราชพิธีเชิญพระบรมโกศออก[[พระเมรุมาศ]] และถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม ซึ่ง[[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]]กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษด้วย, พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับเข้าสู่[[พระบรมมหาราชวัง]] ในวันที่ 27 ตุลาคม, พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในวันที่ 28 ตุลาคม, พระราชพิธีเลี้ยงพระ และเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] และพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ในวันที่ 29 ตุลาคม<ref name="ratchakitcha2">{{Cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/056/1.PDF|title=หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=25 ตุลาคม 2560|accessdate=25 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
====พระราชพิธีทางการ====
[[ไฟล์:The_Royal_Cremation_of_Bhumibol_Adulyadej.jpg|thumb|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นไปถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระราชพิธีทางการ)]]
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:15 น. [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] เสด็จพระราชดำเนินไปยัง [[พระที่นั่งทรงธรรม]] ณ [[พระเมรุมาศ]] [[ท้องสนามหลวง]] เมื่อเสด็จฯถึง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับ สําหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมาศ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะ ถวายศีลและสังฆราชถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 แล้วจบ พระสงฆ์ราชาคณะ 50 รูป สวดศราทธพรต จบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาเทศน์และพระสงฆ์ 50 รูป ที่สวดศราทธพรตสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจาก พระที่นั่งทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์ที่มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ขบวนผู้แทนจิตอาสาเชิญพานดอกไม้จันทน์ จำนวน 9 พาน เดินเข้ามณฑลพิธี เมื่อถึงหน้าผ่านพระที่นั่งทรงธรรม ถวายความเคารพแล้ว เดินออกจากมณฑลพิธี จากนั้น&nbsp;สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งทรงธรรม ไปขึ้นพระเมรุมาศ ทรงวางเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพเป่า[[แตรนอน|แตรเดี่ยวสัญญาณนอน]] จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์จันทนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชาวพนักงาน ประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศทหารบก ทหารเรือ3 ทหารอากาศเหล่าทัพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และยิงปืนเล็กยาว 9 นัด พร้อมกันกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวาย พระเกียรติ 21 นัด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ เสด็จลงจากพระเมรุมาศไปประทับ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพ 3 เหล่าทัพ ที่ในราชวัติพระเมรุมาศเดินแถวกลับ จากนั้น คณะบุคคลต่างๆ จะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ<ref>{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/rama9royalfuneral/news-60876|title=สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ|publisher=[[ประชาชาติธุรกิจ]]|date=26 ตุลาคม 2560|accessdate=26 ตุลาคม 2560}}</ref> จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลจากต่างประเทศ แล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ<ref>{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/rama9royalfuneral/news-60876|title=สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ|publisher=[[ประชาชาติธุรกิจ]]|date=26 ตุลาคม 2560|accessdate=26 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
====พระราชพิธีจริง====
วันเดียวกัน เวลา 22:30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเสด็จฯไปยัง[[พระที่นั่งทรงธรรม]] [[พระเมรุมาศ]] [[ท้องสนามหลวง]] เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ปิดพระฉากและพระวิสูตรเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วออกจากพระที่นั่งทรงธรรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ พร้อมด้วย[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วเสด็จลงจากพร้อมพระเมรุมาศบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ไปประทับมุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้น เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธานถวาย พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์เสร็จแล้ว ครั้งละ 1 รูป แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับดําเนินกลับ <ref name=":12">{{Cite web|url=https://www.khaosod.co.th/the-royal-cremetion/news_596448|title=ควันสีขาวลอยเหนือพระเมรุมาศ ‘ในหลวง’เสด็จฯถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง|publisher=[[ข่าวสด]]|date=26 ตุลาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560}}</ref>
[[ไฟล์:Royal_crematorium_of_Bhumibol_Adulyadej_During_Cremation.jpg|left|thumb|313x313px|พระเมรุมาศระหว่างการถวายพระเพลิงพระบรมศพ (พระราชพิธีจริง)]]
วันเดียวกัน เวลา 22:30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง[[พระที่นั่งทรงธรรม]] [[พระเมรุมาศ]] [[ท้องสนามหลวง]] เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ปิดพระฉากและพระวิสูตรเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ พร้อมด้วย[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วเสด็จลงจากพระเมรุมาศ ประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธานถวายพระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ ครั้งละ 1 รูป แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ<ref name=":12">{{Cite web|url=https://www.khaosod.co.th/the-royal-cremetion/news_596448|title=ควันสีขาวลอยเหนือพระเมรุมาศ ‘ในหลวง’เสด็จฯถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง|publisher=[[ข่าวสด]]|date=26 ตุลาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
อนึ่ง พลโท [[สรรเสริญ&nbsp;แก้วกำเนิด]] โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นพระราชพิธีส่วนพระองค์ ไม่มีการถ่ายทอดสด<ref>{{Cite web|url=http://www.komchadluek.net/news/regional/300206|title=รัฐบาล แจ้ง วันนี้ยุติการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ แล้ว|publisher=[[คมชัดลึก]]|date=26 ตุลาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560}}</ref> ส่วน[[โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย]] ได้ขึ้นข้อความให้ประชาชนในท้องสนามหลวงได้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกันเมื่อเวลา 22:00 น. ว่า "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอจงทุกท่านหันหน้าเบื้องพระเมรุมาศเพื่อถวายความเคารพสูงสุด"<ref name=":12" />
 
===พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับสู่พระบรมมหาราชวัง===
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8:43 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยัง[[พระเมรุมาศ]] พร้อมด้วย[[พระบรมวงศานุวงศ์]] เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวายคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชาพระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ 3 หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ 9 รูป แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุมพระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิสรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงในพระโกศทองคําลงยารวม 6 พระโกศ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]] และ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์]] โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยัง[[พระเมรุมาศ]] [[ท้องสนามหลวง]] เทียบรถยนต์พระที่นั่งหลัง[[พระที่นั่งทรงธรรม]] [[ถนนหน้าพระธาตุ]] และเสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม โดยมี [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]] [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]] [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์]] และ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] เฝ้าฯ รับเสด็จ
 
ทรงพระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จฯตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสํารับภัตตาหาร 3 หาบ แด่พระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์ 3 หาบ รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว เสด็จฯไปถวายเครื่องสังเค็ดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ 3 หาบและพระสงฆ์ 30 รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก 30 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
====พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร====
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง[[พระเมรุมาศ]] พร้อมด้วย[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ประทับพระราชอาสน์ข้างพระ[[จิตกาธาน]] เจ้าพนักงานถวายเปิดผ้าเยียรบับคลุม[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]ออก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้ว ถวาย[[น้ำหอม|น้ำพระสุคนธ์]]สรงพระบรมอัฐิ เจ้าพนักงานถวายปิดผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมอัฐิบูชาพระสงฆ์ แล้วทรงทอดผ้าไตร 3 หาบ วางบนผ้าเยียรบับที่ปิดคลุมพระบรมอัฐิที่พระจิตกาธาน [[สมเด็จพระราชาคณะ]] และ[[พระราชาคณะ]] 9 รูป ขึ้นสดับปกรณ์ที่พระจิตกาธานครั้งละ 1 รูป เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายเปิดผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ ทรงเก็บพระบรมอัฐิสรงพระสุคนธ์ในขันทองคำ แล้วประมวลลงในพระโกศทองคำลงยาประดับเพชร รวม 6 พระโกศ พระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศานุวงศ์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตาม แล้วประทับพระราชอาสน์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ส่วน[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]] เจ้าพนักงานได้ประมวลลงในพระผอบโลหะปิดทอง พักไว้บนพระเมรุมาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกภัตตาหาร 3 หาบ แด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ 9 รูป ที่ได้สดับปกรณ์พระบรมอัฐิแล้วนั้น พระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องสังเค็ดแด่พระสงฆ์ 3 หาบ และพระสงฆ์ 30 พระอาราม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 30 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์สวดมาติกาจบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง<ref>{{Cite web|url=https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/60670-kingrama927.html|publisher=สำนักข่าวอิศรา|title=เก็บพระบรมอัฐิ- อัญเชิญพระโกศ ในหลวง ร.9 ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท|date=27 ตุลาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานและอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯตามพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าริ้วไปยังพระบรมมหาราชวังยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคาร ขบวนพระบรมราชสรีรางคารเกยเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูเกยหลังวัด อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่ พระศรีรัตนเจดีย์ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรี เทียนพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระนั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงรับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบก แว่นฟ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯตาม เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ เสด็จพระราชดําเนินกลับ <ref>{{Cite web|url=http://www.komchadluek.net/news/royal/300233|title=สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระวงศานุวงศ์ อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ สู่พระบรมมหาราชวัง|publisher=[[คมชัดลึก]]|date=27 ตุลาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560}}</ref>
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากบุษบกแว่นฟ้าไปประดิษฐานในบุษบก[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]] อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศประดิษฐานใน[[พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย]] จากนั้น ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 4 สาย มีเจ้าพนักงานนำริ้ว ธงสามชายนายทหารบกทหารเรือทหารอากาศ ตำรวจหลวงถือหอก มหาดเล็กหลวง เป็นคู่แห่ ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ ทหารราชองครักษ์เคียง[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]]ทรงพระโกศพระบรมอัฐิ และอิ่นทร์ พรหม ที่[[พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย]]ทรงผอบพระบรมราชสรีรางคาร มีข้าราชบริพารในพระองค์ และอินทร์ พรหม เคียงข้าง พร้อมด้วยเครื่องสูงอภิรุมชุมสายหักทองขวาง พระกลด บังพระสูรย์ พัดโบก เจ้าพนักงานภูษามาลา ประคองพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร มหาดเล็กเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศตามราชประเพณี เจ้าพนักงานรัวกรับครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมขบวน เมื่อรัวกรับครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ร่วมในริ้วขบวนและพระราชทานพระราชานุญาตให้เคลื่อนขบวน และรัวกรับครั้งที่ 3 ฟังสัญญาณ “หน้าเดิน”&nbsp;เริ่มเคลื่อนริ้วขบวนที่ 4
 
====ริ้วขบวนที่ 4====
[[ไฟล์:ริ้วขบวนที่_4.png|thumb|300x300px|ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]ขึ้นประดิษฐานในบุษบก[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]] และเชิญ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]ขึ้นประดิษฐานใน[[พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย]] และเคลื่อนขบวนจาก[[พระเมรุมาศ]]เข้าสู่[[พระบรมมหาราชวัง]]]]
ริ้วขบวนที่ 4 เชิญ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]และ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]ประดิษฐาน ณ&nbsp;[[พระบรมมหาราชวัง]] โดยออกจากพระเมรุมาศทางประตูด้านทิศเหนือ ใช้เส้นทางจากถนนกลางท้องสนามหลวง ออกถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน เข้าสู่[[พระบรมมหาราชวัง]] ทางประตูวิเศษไชยศรี ริ้วขบวนเริ่มด้วยโดยขบวนม้านำ 2 ม้า ตามด้วยพนักงานเชิญเครื่องสูงแผ่ลวด คณะรัฐมนตรีนำโดย พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรี ต่อมาเป็น[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]] โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.[[ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน]] ผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์]] ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระบรมอัฐิ และ ศาสตราจารย์ นพ.[[ประสิทธิ์ วัฒนาภา]] คณบดี[[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]] ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระบรมราชสรีรางคารบน[[พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย]]ตามลำดับ ตำรวจหลวง 8 นาย เชิญ[[ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์]] นำเสด็จฯ [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] จากนั้นในลำดับต่อมา [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ทรงพระดำเนินตาม และปิดท้ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ ด้วยขบวนของสมาชิกใน[[ราชสกุล]]
 
เมื่อริ้วขบวนถึง[[พระบรมมหาราชวัง]] ริ้วขบวนจะแยกเป็นสองสาย คือ&nbsp;สาย[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]]ทรงพระบรมอัฐิ ตรงไปเข้าประตูพิมานไชยศรี&nbsp;[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เลี้ยวขวาที่[[ถนนอมรวิถี]] และไปยัง[[พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท]] และสาย[[พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย]]ทรงพระบรมราชสรีรางคาร แยกออกไปเลี้ยวถนนหน้า[[ศาลาสหทัยสมาคม]] เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยที่เกยประตูหลัง[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] เจ้าพนักงานอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารจาก[[พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย]]ไปประดิษฐานพักไว้ใน[[พระศรีรัตนเจดีย์]]<ref>{{Cite web|url=http://www.komchadluek.net/news/royal/300233|title=สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระวงศานุวงศ์ อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ สู่พระบรมมหาราชวัง|publisher=[[คมชัดลึก]]|date=27 ตุลาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560}}</ref> เมื่อขบวนสาย[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]]ถึงเกยพระที่นั่ง เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจาก[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]] เข้าสู่[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินตาม โดยมี[[พระบรมวงศานุวงศ์]]เฝ้าฯ รับเสด็จ
 
เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานใน[[บุษบกแว่นฟ้าทอง]] เหนือ[[พระแท่นสุวรรณเบญจดล]] ณ มุขด้านตะวันตกของ[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]]เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ แล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ<ref>{{Cite web|url=http://news.thaipbs.or.th/content/267252|title=ประมวลภาพ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ 9|publisher=[[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส]]|date=27 ตุลาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
===พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ===
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:32 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและเครื่องทองน้อย สําหรับถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ประดิษฐานบนพระแท่นมหาเศวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐาน ณ พระแท่นแว่นฟ้า แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารสมเด็จพระบรมราชบุพการีและสําหรับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา พระราชาคณะถวายศีล 31 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา 4 รูป พระสงฆ์ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ 12 รูป ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเทศนาภัณฑ์ 1ทรงศีล พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ 4 รูป รับอนุโมทนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม 5 รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์ออกจากพระที่นั่ง ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ 12 รูป สวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่อัญเชิญออกประดิษฐานมาในการพระราชกุศลนี้ แล้วถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกจากพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ<ref>{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/rama9royalfuneral/news-61948|title=ในหลวง ร.10 เสด็จฯ ในการพระราชกุศลพระบรมอัฐิ|publisher=[[ประชาชาติธุรกิจ]]|date=28 ตุลาคม 2560|accessdate=28 ตุลาคม 2560}}</ref>
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:32 น. [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]] และ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์]] ไปยัง[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]&nbsp;[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]] และ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์]] เฝ้าฯ รับเสด็จ
 
===พระราชพิธีเลี้ยงพระ และเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท===
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่เชิญออกมาประดิษฐาน ณ พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร จำนวน 12 พระโกศ<ref>มี [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร]], [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]], [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]], [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]], [[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]], [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]], [[สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร]], [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]], [[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]], [[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี|สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7]], [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] และ[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]]&nbsp;</ref> จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ซึ่งประดิษฐานใน[[บุษบกแว่นฟ้าทอง]]เหนือ[[พระแท่นสุวรรณเบญจดล]]
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:43 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพระพร ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว ถวายอนุโมทนา พระสงฆ์ 4 รูปรับอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้วทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม 5 รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นนั่งยัง อาสน์สงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นเที่ยวๆ จบครบ 89 รูป (เที่ยวแรก 12 รูป สดับปกรณ์ แล้วถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เที่ยวต่อไปเที่ยวละ 11 รูป จํานวน 7 เที่ยว ขึ้นสดับปกรณ์แล้วลงจากพระที่นั่ง)
 
จากนั้นเจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯตามพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานที่พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เรียบร้อยแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ <ref>{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/rama9royalfuneral/news-62109|title=ในหลวงเสด็จฯริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่5 เชิญพระบรมอัฐิประดิษฐานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท|publisher=ประชาชาติธุรกิจ|date=29 ตุลาคม 2560|accessdate=29 ตุลาคม 2560}}</ref>
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่พระแท่นมณฑลมุก ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิแด่พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา พระราชาคณะ 31 รูป สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์รับอนุโมทนา 4 รูป และพระสงฆ์สดับปกรณ์ 12 รูป แล้ว พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ทั้ง 30 รูป สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและเครื่องทองน้อย สําหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบรมราชบุพการี และสําหรับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาภัณฑ์ 1 จบแล้ว ถวายอนุโมทนา พระสงฆ์ 4 รูป รับอนุโมทนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและรับอนุโมทนารวม 5 รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 12 รูป สวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่อัญเชิญออกประดิษฐานในการพระราชกุศลนี้ แล้วถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินกลับ<ref>{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/rama9royalfuneral/news-61948|title=ในหลวง ร.10 เสด็จฯ ในการพระราชกุศลพระบรมอัฐิ|publisher=[[ประชาชาติธุรกิจ]]|date=28 ตุลาคม 2560|accessdate=28 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
===พระราชพิธีเลี้ยงพระ และเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท===
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:43 น. [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]] และ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์]] ไปยัง[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ในการพระราชพิธีเลี้ยงพระ โดยมี[[พระบรมวงศานุวงศ์]] เฝ้าฯ รับเสด็จ
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์เมื่อวันก่อน สวดถวายพรพระ จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคน[[จตุปัจจัย]][[ไทยธรรม]] พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม พระราชาคณะถวาย[[ศีล]] และถวาย[[พระธรรมเทศนา]]กัณฑ์ 1 จบ แล้วถวายอนุโมทนา พระสงฆ์ 4 รูป รับอนุโมทนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ 5 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง แล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวด[[มาติกา]] จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
 
จากนั้น เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]] พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงจากบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ออกทางพระทวาร[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]]มุขตะวันออกไปยังเกย[[พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท|พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตาม เจ้าพนักงานภูษามาลาประดิษฐานพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]ในบุษบก[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]] พร้อมแล้ว เจ้าพนักงานคุมขบวนรัวกรับพวงครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมขบวน รัวกรับพวงครั้งที่ 2 เพื่อยกเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ และรัวกรับพวงครั้งที่ 3 เริ่มเคลื่อนริ้วขบวนที่ 5
 
==== ริ้วขบวนที่ 5 ====
[[ไฟล์:ริ้วขบวนที่ 5.png|290px|thumb|right|ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานไปประดิษฐานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]
ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]โดย[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]] ออกจาก[[พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท]] เคลื่อนไปตาม[[ถนนอมรวิถี]] มีนายทหารราชองครักษ์เชิญธงมหาราชนำ ตามด้วย[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]]ทรงพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]] โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.[[ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน]] ผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์]] ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]] และตำรวจหลวง 8 นาย เชิญ[[ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์]] นำเสด็จฯ [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] จากนั้นในลำดับต่อมา [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]่ และ[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ทรงพระดำเนินตาม และปิดท้ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยขบวนของสมาชิกใน[[ราชสกุล]]
 
เมื่อเทียบ[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]]ที่อัฒจันทร์ตะวันออกของ[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]ประดิษฐานในพระวิมาน ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ขึ้นชั้น 3 [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา[[พระสัมพุทธพรรณโณพาศ]]แล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ที่พระวิมานกลาง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าที่ประดิษฐาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ แล้วเสด็จลงจาก[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เสด็จพระราชดำเนินกลับ<ref>{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/rama9royalfuneral/news-62109|title=ในหลวงเสด็จฯริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่5 เชิญพระบรมอัฐิประดิษฐานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท|publisher=ประชาชาติธุรกิจ|date=29 ตุลาคม 2560|accessdate=29 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
===พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร===
วันเดียวกัน เวลา 17:28 น. [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]] และ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ]] ไปยัง[[ศาลาสหทัยสมาคม]] ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี[[พระบรมวงศานุวงศ์]]เฝ้าฯ รับเสด็จเจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชยานจาก[[พระศรีรัตนเจดีย์]] มีตํารวจหลวงนํา ไปออกประตูเกยหลัง[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] อัญเชิญไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ณ รถยนต์พระที่นั่ง แล้วรถพระที่นั่งเคลื่อนเข้าริ้วขบวนที่ 6
 
เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชยานจาก[[พระศรีรัตนเจดีย์]] มีตํารวจหลวงนํา ไปออกประตูเกยหลัง[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] อัญเชิญไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ณ รถยนต์พระที่นั่ง แล้วรถพระที่นั่งเคลื่อนเข้าริ้วขบวนที่ 6
 
==== ริ้วขบวนที่ 6 (เส้นทางที่ 1) ====
[[ไฟล์:ริ้วขบวนที่ 6.png|thumb|300x300px|ริ้วขบวนที่ 6 ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากพระบรมมหาราชวัง]]
ริ้วขบวนที่ 6 เชิญพระผอบ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]ออกจากพระบรมมหาราชวัง โดยขบวนกองทหารม้ารักษาพระองค์ มี พันโทหญิง [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์]] ทรงม้านําขบวนทหารม้านำ 45 ม้า ตามด้วยรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ซึ่งทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร มีกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ขบวนหลังตามอีก 33 ม้า ขบวนเคลื่อนไปตาม[[ถนนหน้าพระลาน]] เลี้ยวขวาเข้าสู่[[ถนนสนามไชย]] เลี้ยวซ้ายไปยัง[[ถนนกัลยาณไมตรี]] ข้าม[[สะพานช้างโรงสี]] เลี้ยวขวาไปที่[[ถนนอัษฎางค์]] เลี้ยวซ้ายเข้า[[ถนนราชบพิธ]] ขบวนหน้าทหารม้ารักษาพระองค์แห่นํารถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารเทียบที่ประตู[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] เพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ<ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/rama9royalfuneral/news-62224|title=ประมวลภาพ ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศที่ 6 บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร|publisher=[[ประชาชาติธุรกิจ]]|date=29 ตุลาคม 2560|accessdate=29 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
==== พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร (วัดราชบพิธฯ) ====
เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จพระราชดําเนินตามพระบรมราชสรีรางคาร เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ในพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์[[พระพุทธอังคีรส]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา[[พระพุทธอังคีรส]] พระประธานในพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระราชสรีรางคาร[[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]] และพระบรมราชสรีรางคาร[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]] ถวายอดิเรก แล้วทรงอัญเชิญ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรจุลงในถ้ำศิลา ที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์และของ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และทรงอัญเชิญ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]อีกส่วนหนึ่ง เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งซึ่งจอดอยู่ในขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์<ref name=":1">{{Cite web|url=http://news.sanook.com/4050890/|title=พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ|publisher=[[สนุก.คอม]]|date=29 ตุลาคม 2560|accessdate=29 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
ขบวนกองทหารม้านําและตามตั้งขบวน พร้อมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยขบวนทหารม้านํา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร กองทหารม้าตาม เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารจากรถยนต์พระที่นั่งเข้าสู่[[ประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดําเนินเสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จพระราชดําเนินตามพระบรมราชสรีรางคาร เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารเสด็จฯไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ในยังพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์[[พระพุทธอังคีรส]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา[[พระพุทธอังคีรส]] พระประธานใน พระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และพระราชสรีรางคาร[[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รําไพพรรณีพระบรมราชินี]] ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] แล้วพระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]] ถวายอดิเรก แล้วทรงอัญเชิญ[[เถ้ากระดูก|บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร]]พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรจุลงในถ้ำศิลาที่ ที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์และของ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และทรงอัญเชิญ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]อีกส่วนหนึ่งชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งซึ่งจอดอยู่ในขบวนสังข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี <ref name=":1">{{Cite web|url=http://news.sanook.com/4050890/|title=พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ|publisher=[[สนุก.คอม]]|date=29 ตุลาคม 2560|accessdate=29 ตุลาคม 2560}}</ref>
==== ริ้วขบวนที่ 6 (เส้นทางที่ 2) ====
ริ้วขบวนที่ 6 ขบวนกองทหารม้าขบวนเดิม เชิญพระผอบ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]ออกจาก[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] โดยรถยนต์พระที่นั่ง เลี้ยวขวาที่[[ถนนอัษฎางค์]] เลี้ยวซ้ายเพื่อข้าม[[สะพานช้างโรงสี]] เคลื่อนไปตาม[[ถนนกัลยาณไมตรี]] เลี้ยวขวาเข้า[[ถนนสนามไชย]] เข้าสู่[[ถนนราชดำเนินใน]] ข้าม[[สะพานผ่านพิภพลีลา]] เคลื่อนไปตาม[[ถนนราชดำเนินกลาง]] วนรอบ[[อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ถนนพระสุเมรุ]] และเทียบขบวนที่[[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] เพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ<ref name=":0" />
 
จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร อีกส่วนหนึ่งขบวนกองทหารม้าขบวนเดิม เชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารโดยขบวนทหารม้านําและตามอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกแล้วทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วเสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ<ref name=":1" /><ref>{{Cite web|url=https://www.dailynews.co.th/royalnews/607047|title=บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร'ในหลวง ร.9'ที่ฐานพระพุทธชินสีห์|publisher=[[เดลินิวส์]]|date=29 ตุลาคม 2560|accessdate=29 ตุลาคม 2560}}</ref>
==== พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร (วัดบวรนิเวศฯ) ====
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]] [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์]] และ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] เข้าไปยังพระอุโบสถ [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ข้างพุทธบัลลังก์ [[พระพุทธชินสีห์]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 30 รูป สวด[[มาติกา]] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา [[สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)]] ถวายอดิเรก แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรจุลงในถ้ำศิลาที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ เป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสมบูรณ์<ref name=":1" /><ref>{{Cite web|url=https://www.dailynews.co.th/royalnews/607047|title=บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร'ในหลวง ร.9'ที่ฐานพระพุทธชินสีห์|publisher=[[เดลินิวส์]]|date=29 ตุลาคม 2560|accessdate=29 ตุลาคม 2560}}</ref>
 
==รายการผู้แทนต่างประเทศที่ร่วมพระราชพิธีฯ==
3,477

การแก้ไข