ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุการณ์ 6 ตุลา"

 
ภายหลังรัฐประหารคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 1 ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเวลา 19.10 น.<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/120/6.PDF</ref>และต่อมาได้ออกคำสั่งฉบับที่ 2 เรื่องแต่งตั้งผู้บัญชาการผู้รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยให้ พลอากาศเอก [[กมล เดชะตุงคะ]] ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการผู้รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/120/11.PDF</ref>
 
ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พลเรือเอก[[สงัด ชลออยู่]] ในฐานะหัวหน้า[[คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน]] ได้แต่งตั้งนายกสภา[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามคำสั่งที่ 43/2519<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/134/15.PDF</ref>และปลด นาย [[โกศล สินธวานนท์]] พ้นจากอธิบดีกรมการเมือง ปลด นาย [[ชวาล ชวณิชย์]] จากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทยตามคำสั่งที่ 50/2519<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/134/22.PDF</ref>
 
== ความเกี่ยวข้องกับรัฐประหาร 2519 ==
34,995

การแก้ไข