ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

 
== สัญญาบัตรยศทหาร ==
{{Infobox military person
| name = พลโท พลเรือโท พลอากาศโท <br>หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)
| allegiance = [[กองทัพบกไทย]], [[กองทัพเรือไทย]] และ[[กองทัพอากาศไทย]]
| serviceyears =
*{{Flagicon image|Flag of the Royal Thai Army.svg|size=23px}} [[17 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2486]] - [[พ.ศ. 2507]]
*{{Flagicon image|Royal Thai Navy Flag.svg|size=23px}} [[20 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2486]] - [[พ.ศ. 2507]]
*{{Flagicon image|Flag of the Royal Thai Air Force.svg|size=23px}} [[20 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2486]] - [[พ.ศ. 2507]]
| rank =
*[[File:RTA OF-8 (Lieutenant General).svg|15px]] พลโท
*[[File:RTN OF-8 (Vice Admiral).svg|15px]] พลเรือโท
*[[File:RTAF OF-8 (Air Marshal).svg|15px]] พลอากาศโท
}}
* 10 ธันวาคม พ.ศ. 2458 เป็น ว่าที่ร้อยตรี
* 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 เป็น ร้อยตรี