ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร"

==จิตรกรรมฝาผนัง==
[[ไฟล์:WatSuvandaramMural.jpg|thumb|left|ภาพยุทธหัตถีภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของ[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียน วาดโดย[[พระยาอนุศาสน์จิตรกร]] จิตรกรเอกของ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 6 ด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถ ยังรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมาน ที่มีขนาดลดหลั่นกันตามระยะใกล้-ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตก ที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 4 อีกด้วย ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของ[[มหาเวสสันดรชาดก|พระเวสสันดรชาดก]]และ[[สุวรรณสามชาดก]]
 
[[ไฟล์:WatSuvandaramBuddha.jpg|thumb|left|ภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
ผู้ใช้นิรนาม