ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตทั้งสามสถาบันนั้น จะจัดร่วมกัน
 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก จัดเมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2515
 
 
1,283

การแก้ไข