เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คู่สมรส = ท่านผู้หญิง[[เสงี่ยม พระเสด็จสุเรนทราธิบดี]]
| ศาสนา = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]
|บุตร-ธิดา = [[หม่อมหลวงปิ่น8 มาลากุล]]ท่าน
| signature =
| footnotes =
821

การแก้ไข