ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|'''<small>ศิลป์ เกาหลี</small>'''
|}
 
== ประเพณีการบูม ==
โรงเรียนบุญวัฒนาจะมีการบูมเพื่อแสดงความยินดี หรือในโอกาสต่างๆ โดบมีบูมดังนี้
* บูมโรงเรียน
* บูมสาย แบ่งออกเป็น
** บูม SMTE
** บูม ISMEP*
** บูม วิทย์-คณิต
** บูม ศิลป์
โดยมีตัวอย่างดังนี้
 
=== บูม โรงเรียน ===
 
==== บมโรงเรียน (เวอร์ชันปัจจุบัน) ====
'''B<sup>(ลากเสียงยาว)</sup> ! OON WAT TANA<sup>(ลากเสียงยาว)</sup> WINNER บุญวัฒนา วินเนอร์ วินเนอร์'''
 
==== บูมโรงเรียน (เวอร์ชันเดิม 1) ====
'''B<sup>(ลากเสียงยาว)</sup> ! OON WAT TANA<sup>(ลากเสียงยาว)</sup> ONLY ONE บุญวัฒนา only one only one'''
 
==== บูมโรงเรียน (เวอร์ชันเดิม 2) ====
'''ไม่สามารถระบุได้'''
 
=== บูม ห้องเรียนพิเศษ ===
 
==== SMTE ====
'''ไม่สามารถระบุได้'''
 
==== ISMEP ====
'''ไม่ปรากฏชัดเจน'''
 
=== บูม วิทย์-คณิต ===
'''Sci-Math !! Sci-Math !! ''(3 4)'' วิทย์กิจ วิทย์ญี่ วิทย์จีน วิทย์อิ้ง-ฟรองเซ่ We Are วิทย์-คณิต <u>Laa</u> //ปรบมือ ''(3 4)'' 12 123 12 12 1 Sci-Math มีด้วยหรอบูมนี้'''
 
=== บูม ศิลป์ ===
'''Dek-Arts !! Dek-Arts !! ''(3 4)'' arts-com ,arts-chi-japan-français arts-thai We Are Dek-Art <u>Laa</u> //ปรบมือ ''(3 4)'' 12 123 12 12 1 Dek-arts อันนี้ก็มีหรอ'''
 
== รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา ==
79

การแก้ไข