ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจมส์ มาร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| เจ้าพ่อลิ้มบุ่นโฮ่ว/เถ้าแก่เสือ/ทรงวาด
|-
| ''[[กลิ่นกาสะลองเพลิงพรหม]]''
| ภูมิทร์
| ปรัศวินทร์ (อนาคต)/ทินกฤติ (ปัจจุบัน)/หมอทรัพย์ (อดีต)
|-
|}
63

การแก้ไข