ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมบูรณาญาสิทธิราชย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{การปกครองทั่วโลก}}
{{ระบอบการปกครอง}}
 
'''สมบูรณาญาสิทธิราชย์''' ({{lang-en|Absolute Monarchy}}) คือ ระบอบการปกครองที่[[ราชาธิปไตย|มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง]]และมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ ในระบอบการปกครองนี้ กษัตริย์ก็คือกฎหมาย กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ คำสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย<ref name="amorn">อมร รักษาสัตย์, [http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Doc/Article/artFile48.doc พระราชอำนาจตามกฎหมาย]</ref> กษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใด ๆ จะห้ามปรามได้
แม้องค์กรทางศาสนาอาจทัดทานกษัตริย์จากการกระทำบางอย่างและองค์[[รัฏฐาธิปัตย์]] (กษัตริย์) นั้นจะถูกคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามธรรมเนียม
153

การแก้ไข