ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 3166-2:LA"

เพิ่มขึ้น 764 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ปรับรูปแบบ}}
{{Main|ISO 3166-2}}
'''ISO 3166-2:LA''' เป็นรายการรหัสสำหรับ[[ประเทศลาว]] ในมาตรฐาน [[ISO 3166-2]] ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน [[ISO 3166-2]] ใช้อธิบายถึงตำแหน่งส่วนการปกครองต่างๆ หรือเขตการปกครองอิสระในเผยแพร่โดย[[องค์การระหว่างประเทศลาวว่าด้วยการมาตรฐาน]] ซึ่งทั้งหมดจะแทนรายชื่อทั้ง 1(ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น 16(เช่น [[จังหวัด]] หรือ [[รัฐ]]) และกำหนดรหัสสำหรับทั้ง[[ประเทศ]]ด้วย 1[[ISO เขตพิเศษ3166-1]]
 
ในปัจจุบันสำหรับประเทศลาว ISO 3166-2 มีความหมายถึง 1 นครหลวงและ 17 แขวง
<big>'''เขตการปกครอง'''</big>
 
{| width = "800" style="table-layout: fixed;" align = "center"
รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วย[[ยติภังค์]] (-) ส่วนแรกคือ LA ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน [[ISO 3166-1]] แบบสองอักขระของประเทศลาว และส่วนที่สองเป็นตัวอักษรสองอักขระ
|-
| valign = "top" |
{|
|-
! LA-VT
| [[เวียงจันทน์]] (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
|-
|}
|-
|}
 
==รหัสในปัจจุบัน==
<big>'''จังหวัด (แขวง)'''</big>
{| class="wikitable sortable"
{| width = "800" style="table-layout: fixed;" align = "center"
|-
! รหัส
| valign = "top" |
! ชื่อเขตปกครอง ([[ภาษาลาว|ลาว]])
{|
! ชื่อเขตปกครอง ([[ภาษาไทย|lไทย]])
! ชื่อเขตปกครอง<br/>(ในแผนที่เก่าของฝรั่งเศษ)
! ประเภทเขตปกครอง
|-
!| LA-ATVT
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
| [[แขวงอัตตะปือ|อัตตะปือ]] (ແຂວງອັດຕະປື)
| [[เวียงจันทน์]]
|
| นครหลวง
|-
!| LA-BKAT
| ອັດຕະປື
| [[แขวงบ่อแก้ว|บ่อแก้ว]] (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)
| [[แขวงอัตตะปือ|อัตตะปือ]]
| Attopeu
| แขวง
|-
!| LA-BLBK
| ບໍ່ແກ້ວ
| [[แขวงบอลิคำไซ|บอลิคำไซ]] (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ)
| [[แขวงบ่อแก้ว|บ่อแก้ว]]
|
| แขวง
|-
!| LA-CHBL
| ບໍລິຄໍາໄຊ
| [[แขวงจำปาศักดิ์|จำปาศักดิ์]] (ແຂວງຈໍາປາສັກ)
| [[แขวงบอลิคำไซ|บอลิคำไซ]]
| Borikhane
| แขวง
|-
!| LA-HOCH
| ຈໍາປາສັກ
| [[แขวงหัวพัน|หัวพัน]] (ແຂວງຫົວພັນ)
| [[แขวงจำปาศักดิ์|จำปาศักดิ์]]
| Champassak
| แขวง
|-
| LA-HO
|}
| ຫົວພັນ
| valign = "top" |
| [[แขวงหัวพัน|หัวพัน]]
{|
|
| แขวง
|-
!| LA-KH
| ຄໍາມ່ວນ
| [[แขวงคำม่วน|คำม่วน]] (ແຂວງຄໍາມ່ວນ)
| [[แขวงคำม่วน|คำม่วน]]
|
| แขวง
|-
!| LA-LM
| ຫຼວງນ້ຳທາ
| [[แขวงหลวงน้ำทา|หลวงน้ำทา]] (ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ)
| [[แขวงหลวงน้ำทา|หลวงน้ำทา]]
|
| แขวง
|-
!| LA-LP
| ຫຼວງພະບາງ
| [[แขวงหลวงพระบาง|หลวงพระบาง]] (ແຂວງຫຼວງພະບາງ)
| [[แขวงหลวงพระบาง|หลวงพระบาง]]
| Louang Prabang
| แขวง
|-
!| LA-OU
| ອຸດົມໄຊ
| [[แขวงอุดมไซ|อุดมไซ]] (ແຂວງອຸດົມໄຊ)
| [[แขวงอุดมไซ|อุดมไซ]]
| Oudomsai
| แขวง
|-
!| LA-PH
| ຜົ້ງສາລີ
| [[แขวงพงสาลี|พงสาลี]] (ແຂວງຜົ້ງສາລີ)
| [[แขวงพงสาลี|พงสาลี]]
| Phong Saly
| แขวง
|-
| LA-SL
|}
| ສາລະວັນ
| valign = "top" |
| [[แขวงสาละวัน|สาละวัน]]
{|
| Saravane
| แขวง
|-
!| LA-SV
| ສະຫວັນນະເຂດ
| [[แขวงสุวรรณเขต|สุวรรณเขต]] (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
| [[แขวงสุวรรณเขต|สุวรรณเขต]]
|
| แขวง
|-
!| LA-VI
| ວຽງຈັນ
| [[แขวงเวียงจันทน์|เวียงจันทน์]] (ແຂວງວຽງຈັນ)
| [[แขวงเวียงจันทน์|เวียงจันทน์]]
|
| แขวง
|-
!| LA-XA
| ໄຊຍະບູລີ
| [[แขวงไชยบุรี|ไชยบุรี]] (ແຂວງໄຊຍະບູລີ)
| [[แขวงไชยบุรี|ไชยบุรี]]
| Sayaboury
| แขวง
|-
!| LA-XE
| ເຊກອງ
| [[แขวงเซกอง|เซกอง]] (ແຂວງເຊກອງ)
| [[แขวงเซกอง|เซกอง]]
|-
| Sékong
! LA-XI
| แขวง
| [[แขวงเชียงขวาง|เชียงขวาง]] (ແຂວງຊຽງຂວາງ)
|-
|}
|-
| LA-XI
| ຊຽງຂວາງ
| [[แขวงเชียงขวาง|เชียงขวาง]]
| Xieng Khouang
| แขวง
|}
 
==รหัสในอดีต==
<big>'''เขตพิเศษ'''</big>
{| class="wikitable sortable"
{| width = "800" style="table-layout: fixed;" align = "center"
|-
! รหัส
| valign = "top" |
! ชื่อเขตปกครอง ([[ภาษาลาว|ลาว]])
{|
! ชื่อเขตปกครอง ([[ภาษาไทย|lไทย]])
! เลิกใช้เมื่อ
! ประเภทเขตปกครอง
|-
!| LA-XN
| ໄຊສົມບູນ
| [[เขตพิเศษไชยสมบูรณ์|ไชยสมบูรณ์]] (ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ) (ยกเลิกแล้ว)
| [[เขตพิเศษไชยสมบูรณ์|ไชยสมบูรณ์]]
|-
| 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
|}
| เขตพิเศษ
|-
|}
'''หมายเหตุ''' ปัจจุบันไม่มีเขตปกครองพิเศษไชยสมบูรณ์แล้ว ตามดำรัสนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ [[27 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2549]] โดยเมืองท่าโทมถูกรวมกับแขวงเชียงขวาง และเมืองไซสมบูนถูกรวมกับแขวงเวียงจันทน์
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==