ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีน้ำเงิน"

เพิ่มขึ้น 145 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีน้ำเงิน เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความสุขุม ความรอบคอบ และมิตรภาพ
* สีน้ำเงิน เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความเป็น[[ผู้ชาย]]
* เป็นสีแห่งความโชคดีบนเครื่องแบบนักเรียนใน[[มังงะ]]
* ในทางลบ สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของบาป[[ราคะ]]
* เป็นสัญลักษณ์สีของ[[วันศุกร์]]
ผู้ใช้นิรนาม