ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีเหลือง"

เพิ่มขึ้น 224 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* เป็นสัญลักษณ์สีของ[[ดวงจันทร์]] และ[[วันจันทร์]]
* เป็นสีประจำ[[ฮ่องเต้]]
* * เป็นสีของ [[Hanako-san]] ทั้งช้าง ปลาไน และเด็กหญิงที่สิงอยู่ตามห้องน้ำในวันศุกร์ที่ 13
* เป็นสีประจำ[[พระพุทธศาสนา]]
* เป็นสีประจำ[[ราชวงศ์จักรี]]
ผู้ใช้นิรนาม