ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติลิทัวเนีย"

| [[1 พฤษภาคม]] || [[วันแรงงานสากล]] และ [[วันสหภาพยุโรป]] || ลิทัวเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2547; ประดับธงชาติคู่กับธง[[สหภาพยุโรป]]
|-
| [[9 พฤษภาคม]] || [[วันแห่งชัยชนะ (ยุโรปตะวันออก)|ชัยชนะเหนือเยอรมนี]] || วันสิ้นสุดของ[[มหาสงครามของผู้รักชาติ]] ซึ่ง[[กองทัพแดง,]]เอาชนะ[[นาซีเยอรมัน]]ใน[[สงครามโลกครั้งที่ 2]], [[พ.ศ. 2488]]
|-
| 15 พฤษภาคม || Day of Convening of the Constituent Seimas || In honor of the [[Constituent Assembly of Lithuania]]
ผู้ใช้นิรนาม