ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเติมข้อมูล)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== บั้นปลายชีวิต ==
[[ไฟล์:หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล2.jpg|thumb|222px|หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]]
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2538]] สิริอายุได้ 91 ปี 11 เดือน 11 วัน โดยได้รับพระทานโกศไม้สิบสองบรรจุศพ ตั้งศพไว้ที่ศาลาบัณรสภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] และ [[สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี]] ทรงพระกรุณาเสด็จไปสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ และได้รับพระราชทานเพลิงศพที่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2539 หลังจากท่านถึงแก่อสัญกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยความร่วมมือกันของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประดิษฐานที่บริเวณข้างสำนักงานอธิการบดี ลานหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยกราบบังคมทูลพระกรุณา [[สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี]] เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์และได้ถือเอาวันที่[[24 ตุลาคม]] ของทุกปีเป็นวันหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยจัดให้มีการตักบาตร และจุดธูปเทียน วางพวงมาลัยสักการะรำลึกที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เป็นประจำทุกปี และได้จัดตั้งห้องเกียรติยศหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่บริเวณชั้น ๔ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยภายในจัดแสดงหนังสือที่ท่านแต่งขึ้น โต๊ะทำงาน ของสะสม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และครุยวิทยฐานะตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2538]] สิริอายุได้ 91 ปี 11 เดือน 11 วัน และเมื่อวันที่ [[2 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2544]] ท่านได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติจาก[[องค์การยูเนสโก]]ยกย่องท่านเป็น "นักการศึกษาดีเด่นของโลก ในสาขาวรรณกรรมและสื่อสาร" ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเตรียมอุดมทุกคน [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] อัญเชิญรูปปั้น ฯพณฯ ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จากหอวชิราวุธานุสรณ์ มาประดิษฐาน ห้อง 57 ตึก 1 เมื่อวันที่ [[25 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
 
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2538]] สิริอายุได้ 91 ปี 11 เดือน 11 วัน และเมื่อวันที่ [[2 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2544]] ท่านได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติจาก[[องค์การยูเนสโก]]ยกย่องท่านเป็น "นักการศึกษาดีเด่นของโลก ในสาขาวรรณกรรมและสื่อสาร" ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเตรียมอุดมทุกคน [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] อัญเชิญรูปปั้น ฯพณฯ ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จากหอวชิราวุธานุสรณ์ มาประดิษฐาน ห้อง 57 ตึก 1 เมื่อวันที่ [[25 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
ในวันที่ [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] เป็นวาระครบรอบ 100 ปีของ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]จึงดำริที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่าน นับแต่นี้ต่อไปก็จะมีเพียงการสานต่อแนวความคิดของ ฯพณฯ ให้ปรากฏเป็นผลสมเจตจำนง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของเยาวชน และสังคมไทยตลอดไป
 
ในวันที่ [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] เป็นวาระครบรอบ 100 ปีของ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]จึงดำริที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่าน นับแต่นี้ต่อไปก็จะมีเพียงการสานต่อแนวความคิดของ ฯพณฯ ให้ปรากฏเป็นผลสมเจตจำนง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของเยาวชน และสังคมไทยตลอดไป
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
821

การแก้ไข