ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางมุนจ็อง"

วันประสูติของพระมเหสีมุนจองที่แท้จริงคือ วันที่ 2 ธันวาคม 2044 ครับ
(วันประสูติของพระมเหสีมุนจองที่แท้จริงคือ วันที่ 2 ธันวาคม 2044 ครับ)
| พระนาม = 문정왕후
| full name = ช็องโย อินมย็อง มุนจ็อง ฮวังฮู (성렬인명문정왕후; 聖烈仁明文定王后)
| birth_date = [[12 กุมภาพันธ์ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2044]]
|birth_place = [[โชซ็อน]]
| death_date = [[295 ธันวาคมพฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2108]] ({{อายุปีและวัน|2044|12|2|1|2108|125|295}})
|death_place = [[พระราชวังคย็องด็อก]]
| father = ยุน จี เม รู้จักในนาม "ใต้เท้าพาซาน"
|}}
 
'''พระนางมุนจ็อง''' (문정왕후, 文定王后) (2 ธันวาคม พ.ศ. 2044–5 พฤษภาคม พ.ศ. 2045–2108) เป็นพระมเหสีองค์ที่ 3 ของ[[พระเจ้าจุงจง]]แห่ง[[ราชวงศ์โชซ็อน]] พระนางมุนจ็องเป็นธิดา ของใต้เท้า ยุน จี เม แห่งตระกูล ยุน (ฝ่ายเล็ก) พระนางมุนจ็องเป็นผู้สำเร็จราชการแทน หรือ ว่าราชการหลังม่านให้กับโอรส คือ[[พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน]] เมื่อพระเจ้ามย็องจงยังทรงพระเยาว์ในการปกครองบ้านเมืองด้วยตนเองจนถึงปี พ.ศ. 2108 เมื่อพระนางมุนจ็องสิ้นพระชนม์ทำให้พระเจ้ามย็องจง ได้ครองอำนาจทั้งหมดเองหลังจากที่พระนางมุนจ็องสิ้นพระชนม์ได้รับการเฉลิมพระนามให้เป็น '''ช็องโย อินมย็อง มุนจ็อง ฮวังฮู''' (성렬인명문정왕후; 聖烈仁明文定王后) พระสุสานถูกฝังไว้ที่แทรึง
 
== การปกครอง ==
190

การแก้ไข