ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

→‎วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง: เพิ่มเติมข้อมูล
(→‎วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง: เพิ่มเติมข้อมูล)
 
== วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง ==
* [http://cda.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลป]
* [[http://cdask.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่]สุโขทัย]
* [[วิทยาลัยhttp://cdare.bpi.ac.th/ วิทยาล้ยนาฏศิลปสุโขทัย]ร้อยเอ็ด]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา]]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด]]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์]]
* [[http://cdalb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี]]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา]]
* [[http://cdacb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี]จันทบุรี]
* [[http://cdasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง]สุพรรณบุรี]
* [[http://164.115.32.158/index.php/th/home-cdaat วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง]อ่างทอง]
* [[http://cdapt.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช]พัทลุง]
* [[http://cdans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด]นครศรีธรรมราช]
* [http://cdacm.bpi.ac.th/index/first.html วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่]
 
== อ้างอิง ==
1,556

การแก้ไข