ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลีเยพานาชาดอมอวีนอ"

 
เนื้อร้องของบทที่ 13 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ และ ผันผวนทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว.
 
บทร้องต้นฉบับมีที่มาจากเพลงพื้นบ้านของโครเอเชีย-สโลวีเนีย คำว่า [[Heimat]] (''dom'' (หมายถึง [[Heimat]]) มิได้มีความเกี่ยวโยงกับคำว่า[[ชาติ]] (''narod'' (หมายถึง [[ชาติ]]) อาจรวมถึงการอ้างสิทธิ์เขตแดนทางทะเล ประกอบกับ[[แดลเมเชีย]]ไม่ได้รวมเข้ากับเมืองแม่ โดยเชื่อมต่อกับดินแดนที่ติด[[แม่น้ำดานูบ]]:
 
{| CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" WIDTH="0" BORDER="0"
ผู้ใช้นิรนาม