ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Exchanged image to higher resolution, better sharpness and perspective correction)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ขนาดเทศบาล = นคร
| image =Chiang Mai City.png
| คำอธิบายภาพ = บนขวาซ้าย: คูเมืองด้านตะวันออก, บนซ้ายขวา: [[วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร]], กลางซ้าย: ภาพถ่ายจาก[[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย|ดอยสุเทพ]], กลางขวา: [[ประตูท่าแพ]], ล่างซ้าย: [[รถสี่ล้อแดง]], ล่างขวา: [[วัดเชียงมั่น]]
| seal = ตราเทศบาลเชียงใหม่.jpg
<!-- ข้อมูลเสริม -->
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการเปรียบว่าเป็น [[กุหลาบ]]แห่งเมืองเหนือ เนื่องด้วยเป็นเมืองที่สวยงาม บรรยากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศ เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาถือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ มีศักยภาพและความพร้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งนครเชียงใหม่ ยังเป็นนครประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถานมากมายในเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา ทำให้เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย
-->
 
== ประวัติ ==
เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อเริ่มแรกมีฐานะเป็นเพียงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2458]] และยังขึ้นตรงต่อ[[มณฑลพายัพ]] แต่ต่อมาเมื่อ[[ประเทศไทย]]มีการปกครองในระบอบ[[ประชาธิปไตย]] ในปี [[พ.ศ. 2475]] สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น [[เทศบาล]] โดยในครั้งนั้นนครเชียงใหม่ได้รับฐานะใหม่จากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น "เทศบาลนครเชียงใหม่" ในปี พ.ศ. 2478 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/2136.PDF พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘]ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478</ref> ถือได้ว่าเป็น[[เทศบาลนคร]]แห่งแรกของไทย
ผู้ใช้นิรนาม