ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตฤกา"

เพิ่มขึ้น 135 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
== คณะมาตฤกา==
ส่วนใหญ่มักมีเจ็ดองค์เรียกว่า'''สัปตมาตฤกา''' ({{lang-sa|सप्तमातृका}}) หากมีแปดองค์จะเรียกว่า'''อัษฏมาตฤกา''' ({{lang-sa|अष्टमातृका}})
# '''[[พระแม่พรหมาณี|พระแม่บรัมมาณี]]''' ถือเป็นพลังของ[[พระพรหม]] .
# '''[[พระแม่ไวษณวี]]''' ถือเป็นพลังของ[[พระวิษณุ]] .
# '''[[พระแม่มาเหศวรี]]''' คือพลังของ[[พระศิวะ]].
# '''[[พระแม่อินทราณี]]''' หรือ '''ศจี''' คือพลังของ[[พระอินทร์]].
# '''[[พระแม่เกามารี]]''' คือ พลังของ[[พระขันทกุมาร]].
# '''[[พระแม่วาราหี|พระแม่วาราหิณี]]''' คือพลังของ [[พระวราหะ|พระยม]].
# '''[[พระแม่จามุณฑา]]''' หรือ '''จามุณฑี''' หรือ '''จัณฑิกา''' เกิดจากพลังอำนาจของ[[พระแม่จัณฑี]].
# '''[[พระแม่นารสิงหี|พระแม่นารายซิมฮี]]''' คือพลังของพระ[[นรสิงห์]].
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม