ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาราชการ"

B
(Horus ย้ายหน้า ภาษาทางการ ไปยัง ภาษาราชการ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ภาษาราชการมีในพจนานุกรม)
(B)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เพิ่มอ้างอิง}}g
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ภาษาทางการ''' หรือ '''ภาษาราชการ''' คือ[[ภาษา]]ที่มีการกำหนดให้เป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารภายใน[[ประเทศ]]และเขตแดนที่ติดต่อกับประเทศนั้น บางครั้งภาษาท้องถิ่นถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภาษาทางการเพราะมีการใช้การติดต่อกับทางส่วนการปกครองของท้องที่นั้น
ผู้ใช้นิรนาม