ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|capital = [[การาจี]]<!--NOT ISLAMABAD: ISLAMABAD BECAME THE CAPITAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC AND WAS NEVER THE CAPITAL OF THE DOMINION-->
|national_motto =ایمان ، اتحاد ، تنظیم<br /><small>"ศรัทธา, เอกภาพ, พระวินัย"</small>
|national_anthem = ''[[เพลงชาติปากีสถาน|Qaumī TarānaTarāna]]''<br /> (ควอมี่ ตารานาห์)
|common_languages = [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]<sup>ก</sup>, [[ภาษาอูรดู|อูรดู]]<sup>ข</sup>, [[ภาษาเบงกาลี|เบงกาลี]]<sup>ค</sup>,
|currency = รูปีปากีสถาน
ผู้ใช้นิรนาม