ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีเหลือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สีเหลือง เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความสดใส และความรื่นเริง
* ในทางลบ สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของ[[บาป 7 ประการ|โลภะ]]
* เป็นสีของ [[Hanako-san]] ทั้งช้าง ปลาไน และเด็กหญิงที่สิงอยู่ตามห้องน้ำในวันศุกร์ที่ 13
* เป็นสัญลักษณ์สีของ[[ดวงจันทร์]] และ[[วันจันทร์]]
* เป็นสีประจำ[[ฮ่องเต้]]
19,965

การแก้ไข