ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การใช้อำนาจครอบงำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในทางทฤษฎีความสัมพันธ์ทางการเมือง ''อธิกภาพ'' หรือ การครอบงำเชิงอำนาจ หมายถึงสถานการณ์ที่ มีความอสมมาตรอย่างมีนัยสำคัญให้เป็นคุณแก่รัฐหนึ่ง โดยรัฐนั้น (1) มีกำลังทหารแกร่งพอที่จะสลายภัยคุกคามจากอำนาจคู่แข่งได้อย่างเป็นระบบ; (2) สามารถเข้าถึงวัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และตลาด (3) มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการผลิตสินค้ามูลค่าสูง; (4) มีความสามารถที่จะสร้าง และเผยแพร่คตินิยมที่สะท้อนถึงรูปการ หรือสภาพการณ์ที่เป็นอยู่; และ (5) มีฐานะหน้าที่แตกต่างไปจากรัฐอื่นๆในระบบ โดยถูกคาดหวังว่าจะต้องจัดหาสินค้าสาธารณะบางอย่าง เช่น ความมั่งคงปลอดภัย หรือความคงตัวทางการเงินและทางธุรกิจการค้า<ref>{{Cite article|title=The Southern African unipolarity |first=Luis |last=Schenoni |newspaper=Journal of Contemporary African Studies |year=2017 |url=https://www.academia.edu/34195352/_The_Southern_African_unipolarity_in_Journal_of_Contemporary_African_Studies_DOI_10.1080_02589001.2017.1364355 |accessdate=2017-09-30}}</ref>
 
==อ้างอิง==
 
[[หมวดหมู่:การใช้อำนาจครอบงำ| ]]
1,631

การแก้ไข