ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสิรินธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''พ.ศ. 2532''' สร้างอาคารประชาสมพันธ์โดยให้ชื่อว่า " อาคารรักสิรินธร " โดยใช้เงินบริจาคซึ่งมีมูลนิธิปลั่งศรี ศิษย์และญาติมิตรเป็นแกนนำ
*'''พ.ศ. 2534''' เริ่มสร้างอาคาร 5 และได้ขอพระราชทานนามว่า " '''อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ''' " ซึ่ง[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ]] เสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารในวันที่ [[15 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2537]]
*'''พ.ศ. 2558''' สร้างอาคาร 10 และเริ่มก่อสร้างอาคาร 11
*'''พ.ศ. 2560''' การก่อสร้างอาคาร 11 เสร็จสิ้นสมบูรณ์
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
ผู้ใช้นิรนาม