ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| [[โรงเรียนนายร้อยตำรวจ]]
| กองบัญชาการศึกษา [[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]]
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
| มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมทหาร (เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ), ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนชาย-หญิง (สอบคัดเลือก), บุคคลทั่วไปหญิงที่มีวุฒิระดับ ม.6 (สอบแข่งขัน)
ผู้ใช้นิรนาม