ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| [[โรงเรียนนายเรือ]]
| ส่วนการกรมยุทธศึกษาและวิจัย กองทัพทหารเรือ
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br>วิทยาศาสตรบัณฑิต
| มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้ใช้นิรนาม