ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Navbox |stripe
| titlestyle = background:#228B2200625A; color:#fefefe;
| rowstyle = width:100px;text-align:center;
| belowstyle = background:#228B2200625A; color:#fefefe;
| groupstyle = background:#228B2200625A; color:#fefefe;
| state = {{{1|autocollapse}}}
| name = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| title = {{WL|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์}}
| group1 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|{{color|white|อัตลักษณ์}}]]
| list1 = [[เกษตรศาสตร์ (เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์)|เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์]] • [[ต้นนนทรี|ต้นนทรีนนทรี]] • [[ชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ครุยวิทยฐานะ]]
 
| group2 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|{{color|white|วิทยาเขตบางเขน}}]]
ผู้ใช้นิรนาม