ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล-->
* 12 ต.ค. – [[วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/presenting the project Wikipedia Cultural Diversity Observatory and asking for a vounteer in Thai Wikipediaอภิปราย/โครงการวิเคราะห์ความหลากหลายเชิงสารานุกรมของวิกิพีเดีย|อภิปราย]] presenting the project [[:m:Grants:Project/Wikipedia Cultural Diversity Observatory and(WCDO)|โครงการวิเคราะห์ความหลากหลายเชิงสารานุกรมของวิกิพีเดีย]] asking for a vounteer in Thai Wikipedia(ภาษาอังกฤษ)
1,566

การแก้ไข