ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

(เพิ่มเติมข้อมูล)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล|วิทยาลัยนานาชาติ]] || [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
|-
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ || [[มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี]]
|-
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี || [[มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
ผู้ใช้นิรนาม