ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนเพชรบุรี"

== เหตุการณ์สำคัญ ==
* [[เหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พ.ศ. 2533]]
* [[การชุมนุมของกลุ่ม คปท.]] ใน[[วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม