ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลุกเสก"

การสร้างวัตถุงมงคล
(การสร้างวัตถุมงคล)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(การสร้างวัตถุงมงคล)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{สั้นมาก}}
'''การปลุกเสก''' หมายถึง ร่าย[[มนตร์]]เพื่อทำให้ขลังหรือ[[ศักดิ์สิทธิ์]] เช่น เสก[[น้ำมนต์]]ล้างหน้า เสกแป้งผัดหน้า<ref>[http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-40-search.asp พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]</ref> ซึ่งเป็นหรือการบรรจุธาตุทั้ง4 หรือคุณพระ หรือวิญญาณลงไปในวัตถุนั้นๆ เพื่อให้ทรงพลัง และมีอิทธิฤทธิ์ โดยต้องอาศัยพลังสมาธิขั้นสูง
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม