ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด
 
== รายนามพระโพธิสัตว์ ==กวนอิม
{{Main|รายนามพระโพธิสัตว์}}
 
ผู้ใช้นิรนาม