ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเมรุมาศ"

เพิ่มขึ้น 96 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
* เชิงเทียนประดับอักษรพระนาม เพื่อพระราชทานแก่ศาสนสถานของคริสต์ศาสนา เทวสถานของพราหมณ์ และศาลเจ้าของเต๋า
* โคมไฟประดับอักษรพระนาม เพื่อพระราชทานแก่มัสยิดและสุเหร่าของศาสนาอิสลามและซิกซ์
* ตู้หนังสือ เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และห้องสมุดต่างๆ ที่อยู่ในพระอุปถัมภ์
 
=== ของที่ระลึกเนื่องในงานออกพระเมรุ ===
821

การแก้ไข