ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเมรุมาศ"

เพิ่มขึ้น 480 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
 
=== พระเมรุ ===
* '''พระเมรุ''' มีลักษณะเช่นเดียวกับพระเมรุมาศ แต่มีขนาดเล็กลง และไม่มีพระเมรุทองภายใน ใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์ใช้ราชาศัพท์ว่า “ทิวงคต” หรือ “สิ้นพระชนม์” พระเมรุโดยรวมจะใช้สีในการตกแต่ง มีการปิดกระดาษทองเพียงบางส่วนของพระเมรุ แต่พระเมรุเจ้าฟ้าในปัจจุบันอนุโลมให้สร้างตามแบบพระเมรุมาศ กล่าวคือ ปิดกระดาษทองเป็นส่วนใหญ่
** '''พระเมรุพิมาน''' เป็นสมมตินามที่หมายถึงอาคารที่สมมติขึ้นว่าเป็นวิมาน สำหรับตั้งพระบรมศพหรือพระศพก่อนการอัญเชิญพระบรมศพหรือพระศพไปถวายพระเพลิงที่พระเมรุขนาดน้อยที่อยู่ไม่ไกลกันนัก
** '''พระเมรุบรรพต''' เป็นพระเมรุที่สร้างบนภูเขาสมมติ จากบันทึกมีใช้เพียง 3 ครั้งคือ ในครั้งสมโภชพระบรมอัฐิ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] และกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ครั้งที่ 2 ในการพระศพ[[สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์]] ที่ยกพื้นสูง ทำเป็นภูเขาประกอบเชิงเมรุโดยรอบ อนุโลมเป็นพระเมรุบรรพต หลังจากนั้นใช้สมโภชพระศพ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์|สมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลฯ ]] แต่พระราชทานเพลิงในพระเมรุน้อยที่เชิงภูเขา และครั้งที่ 3 ในงานพระศพ[[พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส]] สมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2429 ที่[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]
821

การแก้ไข