ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ"

Reverted to revision 7246128 by PP2014 (talk). (TW)
(ศุภมาส เขียวสนั่น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(Reverted to revision 7246128 by PP2014 (talk). (TW))
'''3. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต'''
::: 3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่น<br>
::::::::: ho'''r'''n = ฮอร์น ศุภมาส เขียวสนั่น
::: 3.2 คำหรือพยางค์ที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต ไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้าย แต่เพียงแห่งเดียว เช่น <br>
::::::::: Bare'''nts''' = แบเร็นตส์
29,729

การแก้ไข