ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| 14 || [[มหาวิทยาลัยพะเยา]] || 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓</ref>
|-
| 15 || [[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] <br /> <small>(เดิมชื่อ '''''มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร''''')</small> || 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓</ref>
|-
| 16 || [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]] || 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/045/1.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕</ref>
| 18 || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] || 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๒๕ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
|-
| 19 || [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] <br /> <small>(เดิมคือ '''''มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต''''')</small> || 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
|-
| 20 || [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] || 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๔๙ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
| 25 || [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] || 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/039/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๑ ๕ เมษายน ๒๕๖๐</ref>
|-
| 26 || [[สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]] <br /> <small>(ยกฐานะจาก '''''วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย''''')</small> || 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/109/3.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙</ref>
|}
 
1,556

การแก้ไข