ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:แอปเปิล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|list4 = [[ไอทูนส์]] · [[แมคโอเอส]] ([[แมคโอเอสเท็น]] ([[Mac OS X Public Beta|Kodiak]], [[Mac OS X 10.0|Cheetah]], [[Mac OS X 10.1|Puma]], [[Mac OS X 10.2|Jaguar]], [[Mac OS X 10.3| Panther]], [[Mac OS X 10.4|Tiger]], [[Mac OS X 10.5|Leopard]], [[Mac OS X 10.6|Snow Leopard]], [[Mac OS X 10.7|Lion]], [[Mac OS X 10.8|Mountain Lion]], [[Mac OS X 10.9|มาร์เวลริคส์]], [[Mac OS X Server|แมคโอเอสเท็น เซิร์ฟเวอร์]])) · [[ไอโอเอส (แอปเปิล)|ไอโอเอส]] · [[ซาฟารี (เว็บเบราว์เซอร์)|ซาฟารี]] · [[ไอไลฟ์]] ([[ไอโฟโต้]], [[ไอมูฟวี่]], [[การาจแบนด์]], [[ไอเว็บ]], [[ไอดีวีดี]])
|group5 = ฮาร์ดแวร์
|list5 = ·[[ไอโฟน]] ([[ไอโฟน 3จี|3จี]], [[ไอโฟน 3จีเอส|3จีเอส]], [[ไอโฟน 4|4]], [[ไอโฟน 4เอส|4เอส]], [[ไอโฟน 5|5]], [[ไอโฟน 5ซี|5ซี]], [[ไอโฟน 5เอส|5เอส]], [[ไอโฟน 6|6, 6
พลัส]], [[ไอโฟน 6เอส|6เอส, 6เอส พลัส]], [[ไอโฟน เอสอี|เอสอี]], [[ไอโฟน 7|7, 7 พลัส]], [[ไอโฟน 8|8, 8 พลัส]], [[ไอโฟน X|X]])<br> · [[ไอพอด]] ([[ไอพอดคลาสสิก|คลาสสิก]], [[ไอพอดมินิ|มินิ]], [[ไอพอดโฟโต้|โฟโต้]], [[ไอพอดนาโน|นาโน]], [[ไอพอดชัฟเฟิล|ชัฟเฟิล]], [[ไอพอดทัช|ทัช]]) <br>· [[ไอแพด]] ([[ไอแพด 2|2]], [[ไอแพด (รุ่นที่ 3)|รุ่นที่ 3]], [[ไอแพด (รุ่นที่ 4)|รุ่นที่ 4]], [[ไอแพด แอร์|แอร์]], [[ไอแพด แอร์ 2|แอร์ 2]], [[ไอแพด มินิ|มินิ]], [[ไอแพด มินิ 2|มินิ 2]], [[ไอแพด มินิ 3|มินิ 3]], [[ไอแพด โปร|โปร, โปร 9.7, โปร 10.5]]) <br>· [[แอปเปิล ทีวี]] ([[แอปเปิล ทีวี รุ่นที่ 2|รุ่นที่ 2]], [[ แอปเปิล ทีวี รุ่นที่ 3|รุ่นที่ 3]]) <br>· [[แอปเปิล วอชท์]]
|group6 = บริการ
|list6 = [[แอปเปิลสโตร์สตอร์]] ([[แอปเปิลสโตร์ ออนไลน์|ออนไลน์]]) · [[ร้านดนตรีไอทูนส์]] · [[แอพสโตร์ (ไอโอเอส)|แอพสโตร์]] · [[เกมเซ็นเตอร์]] · [[ไอคลาวด์]]
}}
<noinclude>
2,276

การแก้ไข