ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูเขาซีนาย (พระคัมภีร์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: thumb|ภูเขาซีนาย ภูเขาซีนาย เป็นสถานที่ที่ปร...)
 
[[ไฟล์:Sinai mountain, Egypt 00 (142).JPG|thumb|ภูเขาซีนาย]]
ภูเขาซีนาย ({{lang-en|Sinai Mountain}}) เป็นสถานที่ที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน[[คัมภีร์ไบเบิล|พระคริสตธรรมคัมภีร์]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]] ในบท[[หนังสืออพยพ|อพยพ]] เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ[[โมเสส]]และเป็นที่ที่[[พระยาห์เวห์|พระเจ้าพระเป็นเจ้า]]ให้[[บัญญัติ 10 ประการ|บัญญัติ10สิบประการ]]แก่โมเสสอีกด้วย ปัจจุบันภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่[[ประเทศอียิปต์]]
 
== ความเป็นมา ==
[[ไฟล์:Moses Pluchart.jpg|thumb|พระเจ้าปรากฏแก่โมเสสที่เขาซีนาย]]
[[ไฟล์:Ten-Commandments-Luther-Beham-1527.jpg|thumb|พระเจ้าพระเป็นเจ้าประทานแผ่นศิลาบัญญัติ10สิบประการให้แก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย]]
ใน[[คัมภีร์ไบเบิล|พระคัมภีร์ไบเบิลคริสตธรรมคัมภีร์]]บท หนังสืออพยพ ได้กล่าวไว้ว่า ภูเขาแห่งนี้แต่ก่อนชื่อว่า "โฮเรบ" พระเจ้าพระเป็นเจ้าได้ปรากฏแก่โมเสสครั้งแรกที่นี่ โดยปรากฏในรูปแบบไฟลุกบนต้นไม้ แต่ไม่ไหม้ โดยมาบอกตรัสกับโมเสสว่าให้ปล่อยปลดปล่อยชาวอิสราเอลที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์ หลังจากปล่อยปลดปล่อยทาสให้เป็นไทได้สำเร็จ พระเจ้าก็พระเป็นเจ้าทรงเรียกโมเสสให้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสี่สิบวันสี่สิบคืนที่บนภูเขาซีนาย และพระเจ้าก็ได้จากนั้นพระเป็นเจ้าทรงประทานแผ่นศิลา ซึ่งบันทึก[[บัญญัติ 10 ประการ|บัญญัติ10สิบประการ]]แก่โมเสส
683

การแก้ไข