ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* ณัฎฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ (ยศ OIC) (ศิษย์เก่า) นักจัดรายการโทรทัศน์
* ณัฐพล วาสิกดิลก (ศิษย์เก่า) พิธีกรรายการโทรทัศน์
* [[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว]](บี้ เดอะสตาร์) (ศิษย์เก่า) นักร้อง และ นักแสดง
* [[สุวิกรม อัมระนันทน์]](เปอร์ ไฟน่อลสกอร์) (ศิษย์เก่า) นักแสดง และ พิธีกร
* [[โกสินทร์ ราชกรม]] (ศิษย์เก่า) นักแสดง
 
'''คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ'''
 
*[[จินตนัดดา ลัมะกานนท์]] (แป้งโก๊ะ) (ศิษย์เก่า) นักร้อง และ นักแสดง
 
 
1,286

การแก้ไข