ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบเกอรี่มิวสิค"

→‎ช่วงร่วมทุนกับบริษัท BMG (พ.ศ. 2543-2547): แก้คำตกหล่นที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ คล่องแคล่ว ว่องไว...
(→‎ช่วงร่วมทุนกับบริษัท BMG (พ.ศ. 2543-2547): แก้คำตกหล่นที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ คล่องแคล่ว ว่องไว...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎ช่วงร่วมทุนกับบริษัท BMG (พ.ศ. 2543-2547): แก้คำตกหล่นที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ คล่องแคล่ว ว่องไว...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== ช่วงร่วมทุนกับบริษัท BMG (พ.ศ. 2543-2547) ===
 
วิธีการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของเบเกอรี่มิวสิค คือการหาบริษัทใหญ่มาร่วมทุนนั่นก็คือบริษัท BMG ซึ่งเป็นค่ายเพลงระดับโลกในปี พ.ศ. 2543 บริษัท BMG เป็นบริษัทสาขาของ กลุ่ม Bertsmann ซี่งดางดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงพิมพ์ในประเทศเยอรมันมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาพัฒนาเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีแนวทางการทาธุรกิจโดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างๆ บริษัท BMG หรือในชื่อเต็มว่า Bertelsmann Music Group เป็นบริษัทสาขาของ Bertsmann ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องดนตรีโดยเฉพาะ สํานักงานใหญ่ของ BMG อยู่ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาและมีสาสํานักงานย่อยใน 25 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย เบเกอรี่มิวสิคจึงจำเป็นต้องปรับวิธีการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น รวมไปถึงการลดขนาดองค์กรเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอด
 
=== ช่วงค่ายเพลง Love is (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน) ===
ผู้ใช้นิรนาม