ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบเกอรี่มิวสิค"

→‎ช่วงมรสุมทางเศษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2542): แก้คำตกหล่นที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ คล่องแคล่ว ว่องไวคร...
(→‎คอนเสิร์ตใหญ่ของเบเกอรี่มิวสิก: แก้คำตกหล่นที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ คล่องแคล่ว ว่อง...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎ช่วงมรสุมทางเศษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2542): แก้คำตกหล่นที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ คล่องแคล่ว ว่องไวคร...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ช่วงมรสุมทางเศษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2542) ===
ความมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของเบเกอรี่มิวสิคนอกจากจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการเพลงดังที่กล่าวไปแล้วยังส่งผลให้ระบบการทาทํางานของเบเกอรี่มิวสิคต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
 
ความขัดแย้งระหว่างการให้น้าหนักระหว่าง “ศิลปะ” และ “ธุรกิจ” ทำให้สาลินี ปันยารชุน หนึ่งในผู้ก่อตั้งเบเกอรี่มิวสิคลาออกและถอนหุ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนั้นจนรัฐบาลต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทใน ปี พ.ศ. 2540
ส่งผลให้ค่ายเพลงจำนวนมากปิดตัวไป ด้วยแนวคิดของเบเกอรี่มิวสิคที่ให้ความสาคัญสําคัญของศิลปะมากกว่าธุรกิจมาตั้งแต่ต้น จึงทำให้ไม่สามารถต้านทานกระแสเศรษฐกิจตกต่าได้ตํ่าได้ ท้ายที่สุดเบเกอรี่มิวสิคมีบัญชีติดลบถึง 60 ล้านบาท
 
=== ช่วงร่วมทุนกับบริษัท BMG (พ.ศ. 2543-2547) ===
ผู้ใช้นิรนาม